Ingen forskel på fysisk og psykisk sundhed

Er det værre at have ondt i ryggen end ondt i psyken? Som vores sundhedssystem er indrettet i dag, er svaret desværre ja.

Forebyggelse af stress, angst, tvangstanker og andre psykiske lidelser har i årevis været så godt som ikke-eksisterende – det selvom psykiske problemer er en del af hverdagen for rigtig mange københavnere.

Derfor er det et af mine vigtigste mål på sundhedsområdet, at vi ligestiller københavnernes fysiske og psykiske sundhed. Jeg arbejder for, at det bliver lige så let og naturligt at få hjælp til at forebygge stress og angst, som det er at få hjælp til ondt i ryggen eller et dårligt knæ.  

Det er en ambitiøs målsætning. Næsten hver fjerde københavner føler sig stresset i hverdagen, og det er alt for mange. Derfor åbnede vi i foråret 2015 landets første kommunale stressklinikker, hvor alle københavnere kan få gratis hjælp til at tackle stressen, inden den udvikler sig.

Vi ved, at især kortuddannede, arbejdsløse, langtidssygemeldte og førtidspensionister er hårdt ramt, når det gælder stress. Mange af disse har sjældent plads i budgettet til selv at betale for psykologhjælp. Stressklinikkerne er derfor også helt centrale i arbejdet med at udligne den sociale ulighed i sundhed. Og indtil videre har de været en succes: I efteråret 2015 havde klinikkerne plads til 150, men på grund af stor efterspørgsel er tallet nu øget til 550 i 2016.

Stressklinikkerne var første store skridt mod at ligestille fysisk og psykisk sundhed. Næste skridt er blandt andet gratis psykologhjælp til sårbare unge, mere fokus på de ældre borgeres psykiske trivsel og en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de københavnske arbejdspladser. Alt sammen vigtige skridt i kampen for et mere rummeligt arbejdsmarked og et samfund, hvor psykisk sygdom ikke er tabuiseret, men accepteret.

Du kan læse mere om vores mål i Københavns sundhedspolitik, Nyd livet, Københavner, og i kommunens handleplan for bedre psykisk sundhed.