Lighed i sundheden

Den sociale ulighed i sundhed er et stort, men desværre ikke nyt problem i København.

Hvis du bor på Nørrebro, vil du ifølge statistikken dø syv år tidligere end beboerne i Indre By. Her er middellevetiden 80,2 år mod kun 73,3 år på Nørrebro. En helt enorm og uholdbar forskel på to bydele, der ligger klods op ad hinanden.

Jeg er som sundheds- og omsorgsborgmester enormt optaget af at skabe lighed i sundhed. Fordi jeg mener, at vi som samfund har et stort ansvar for at mindske uligheden og sikre, at alle borgere har de samme muligheder, når det handler om at få et langt, godt og sundt liv.

Vi ved, at københavnere med høj uddannelse, fast arbejde og stærke sociale relationer oftest har et markant bedre helbred og færre psykiske problemer end dem, der ikke fik samme muligheder fra barns ben. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen prioriterer og målretter vi derfor hjælpen til de københavnere, der har mest brug for hjælp. Og opskriften er at gøre mere af det, vi ved virker.

Vi ved, at forbruget af tobak, alkohol og den generelle psykiske trivsel er centrale udfordringer i arbejdet med at bryde uligheden i sundhed. Derfor har vi i Københavns Kommune etableret sundhedshuse, forebyggelsescentre og stressklinikker, som hjælper borgere med både fysiske og psykiske problemer. Ligesom vi har en vision om at være en røgfri hovedstad i 2025 og hjælpe de cirka 70 procent af Københavns 80.000 rygere, som ønsker at kvitte tobakken, til et liv uden røg.

Det betyder dog langt fra, at vi er i mål. Skal vi for alvor knække den sociale ulighed i sundhed, bliver vi nødt til at sætte endnu bredere ind på tværs af kommunen.

De kommende år vil jeg sætte særligt ind for at forbedre børn og unges trivsel. Jeg vil arbejde for tidligere hjælp til børn, der vokser op i familier ramt af alkoholproblemer – hvilket vi både ser i socialt udsatte familier, men også blandt de mere ressourcestærke familier. En tryg og sund barndom er helt afgørende, hvis vi skal gøre op med den sociale ulighed i sundhed og ikke give den videre til næste generation.