Bedre sundhed og trivsel skal få unge gennem uddannelsen

25.11.2016
Københavns Kommune og en række ungdomsuddannelser har kickstartet et nyt partnerskab, som skal sikre bedre sundhed og trivsel blandt unge.

”Uddannelse, sundhed og trivsel er helt essentielle værktøjer til at bryde den sociale arv. Og alle tre dele går hånd i hånd, da både sundhed og trivsel er afgørende for, at unge har overskuddet til at gennemføre deres uddannelse.”

Sådan lyder det fra sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), der mandag den 28. november indleder partnerskaber med 24 ungdomsuddannelser i København. Partnerskabsaftalerne forpligter den enkelte ungdomsuddannelse og Københavns Kommune på i fællesskab at løfte de unges sundhed og trivsel.

”Partnerskaberne handler ikke om, at vi skal gå ind og være sundhedspoliti over for de unge. Det handler om, at vi giver Københavns unge muligheden for at få en god start på voksenlivet,” siger Ninna Thomsen.

Unge københavnere ryger og drikker mere

Hver femte gymnasieelev i København drikker for meget i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hver femte gymnasieelev i København ryger dagligt – på landsplan er det kun hver tiende. Og ser man på den psykiske sundhed bokser en del af Københavns unge med stress (15 procent), mens mere end hver femte gymnasieelev på et tidspunkt i deres liv med vilje har skadet sig selv.

Der er altså rum for, at trivslen og sundheden blandt Københavns unge kan blive bedre. Og det skal den.

”Vi ved, at rygning er en af de største syndere inden for social ulighed i sundhed, og risikoen for, at de unge senere udvikler et misbrug er større, hvis de drikker meget under studietiden. Nu rykker vi kommunens tilbud ud på skolerne og møder de unge, hvor de er – og det tror jeg, vil have en positiv effekt,” siger Ninna Thomsen.

Københavns Kommune har udarbejdet aktivitetskataloget ”Bedre sundhed og trivsel blandt unge”, hvori ungdomsuddannelserne får et overblik over de mange tilbud, som Københavns Kommune kan hjælpe dem med, og som de kan inddrage i partnerskabet. Kommunen har tilbud inden for områderne røg, alkohol og rusmidler, psykisk sundhed og seksuel sundhed.

Partnerskaberne bliver indledt i forbindelse med et kickoff-arrangement mandag den 28. november, hvor Københavns Kommune og de 24 ungdomsuddannelser deltager. Kort tid efter kickoff-arrangementet udarbejdes den enkelte partnerskabsaftale lokalt mellem Københavns Kommune og den enkelte ungdomsuddannelse. Partnerskaberne er forpligtende i en toårig periode og arbejdet begynder primo 2017.