Kommunalt stresstilbud virker

27.04.2017
I to år har Aalborg og Københavns Kommune tilbudt borgere med stress et gratis ni-ugers forløb på kommunens stressklinikker.

660 københavnere og 334 aalborgensere kom i 2016 på et kommunalt stressforløb. Og ligesom de første evalueringer, så viser de seneste tal, at Københavns og Aalborgs stressklinikker fortsat har den ønskede effekt. Borgerne oplever nemlig et markant fald i stressniveau og symptomer på depression. Herudover oplever borgerne en forbedring i deres nattesøvn og mentale helbredstilstand.

”Jeg håber, at landets øvrige kommuner vil tage vores erfaringer og resultater til sig. For stress er ikke bare et storbyfænomen, og ligesom vi som kommuner skal kunne tilbyde den nødvendige forebyggelse, når kroppen værker, så skal vi også være der, når psyken gør ondt,” siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

Aalborg og København er de eneste kommuner, der i dag tilbyder borgere med stress et videnskabeligt udviklet og testet forløb. Stressforløbene ledes af uddannede psykologer og indeholder bl.a. meditation samt kognitive, sociale og kropslige øvelser.

”Tilbuddet sænker borgernes stressniveau og data fra evalueringen fortæller os, at effekten er ligegod uanset om du har kort eller lang uddannelsesbaggrund, om du er på arbejdsmarkedet eller ej, ligesom det heller ikke spiller nogen rolle om man før har erfaring med meditation. Vi synes det er et godt bud på en indsats, der kan være med til at dæmme op for den tsunami af mentale helbredsudfordringer som rammer os i disse år,” siger Mads Duedahl, rådmand i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har desuden et samarbejde med byens ungdomsuddannelser for at nå ud med kommunens stresstilbud til de mange unge, som bliver ramt af stress.

”Vi har udviklet et tilpasset forløb for vores unge på ungdomsuddannelserne på baggrund af vores tilbud til voksne. Sundhedsprofilen og lokal forskning viser, at op imod halvdelen af de unge oplever forhøjede stressværdier.  Vi oplever stor interesse for vores tilbud – både fra skolerne og fra de unge selv. Psykiske lidelser kan debutere i ungdomsårene, og jo tidligere vi kan sætte ind og forebygge jo bedre,” siger Mads Duedahl.

Styrket indsats overfor arbejdsløse

I foråret 2017 åbner Københavns Kommune op for nogle særskilte forløb, som er målrettet borgere med stress, som står uden for arbejdsmarkedet.

”Det at stå uden for arbejdsmarkedet med en presset økonomi er for mange borgere årsag til, at man udvikler stress. Disse borgere skal vi gøre en særlig indsats for at nå ud til og hjælpe, så de ikke bevæger sig endnu længere væk fra muligheden for at finde et arbejde,” siger Ninna Thomsen.

Aalborgs jobcentre har i dag mulighed for at henvise borgere til et stressforløb og det betyder, at knap halvdelen af deltagerne i Aalborg er borgere, som står uden for arbejdsmarkedet.  Et lignende samarbejde med byens jobcentre indledes i Københavns Kommune i 2017 med fokus på at rekruttere flere borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, til et stressforløb.

Tal fra Aalborg og Københavns Kommunes stressklinikker

  • Borgerne oplevede i gennemsnit et fald i deres stressniveau med hhv. 31 procent (Aalborg) og 28 procent (København).

  • Borgerne oplevede i gennemsnit et fald i depressionssymptomer med hhv. 41 procent (Aalborg) og 44 procent (København).

  • Borgerne oplevede en forbedring i deres søvnkvalitet med 24 procent begge steder.

  • 94 procent af borgerne i København svarer, at de er enten ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med forløbet.

  • 82 procent af borgerne i København svarer 6-8 måneder efter endt forløb, at forløbet alt i alt har medvirket til, at det i dag er lettere for dem at håndtere deres hverdag.

  • 69 procent af borgerne i København svarer 6-8 måneder efter endt forløb, at det har haft en positiv betydning for deres arbejdsliv og 24 procent svarer, at forløbet har medvirket til, at de har undgået ophør på arbejdspladsen.

Læs hele Københavns Kommunes evaluering af stressklinikkerne (pdf)