SF-borgmester vil kappe forbindelsen til skattely-firmaer

18.04.2017
Københavns Kommune skal have et certificeringsmærke, der gør det muligt at spotte virksomheder, der ikke spiller efter skattereglerne.

Københavns Kommune er Danmarks største arbejdsplads og med et årligt budget på næsten 50 mia. kr. følger også ansvaret for at sikre god forvaltning af skatteborgernes penge. Derfor dur det ikke, at Københavns Kommune samarbejder med virksomheder, der enten direkte eller indirekte bidrager til skattesnyd.

Derfor har sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) sammen med Socialdemokratiet og Enhedslisten stillet forslag om, at Københavns Kommune skal udvikle et certificeringsmærke, som skal gøre det muligt at gennemskue og ekskludere virksomheder, som ikke overholder skattelovgivningen eller benytter sig af skatteunddragelse. Forslaget blev tirsdag den 18. april vedtaget af et flertal i Økonomiudvalget.

”Vi skal som kommune gøre det klart, at vi på ingen måde tolererer skattesnyd. Københavnerne skal kunne betale deres skat og vide med sikkerhed, at kommunen ikke går direkte ud og investerer samme skattekroner i virksomheder, som gør alt hvad de kan for ikke at betale deres skat,” siger Ninna Thomsen.

Brug for store ambitioner

Idéen om certificeringsmærke er allerede kendt i England, hvor virksomheder kan blive akkrediteret, med henblik på at skabe større gennemsigtighed omkring deres skattemæssige bidrag til samfundet. Den britiske certificeringsordning er dog frivillig for virksomhederne, og ifølge Ninna Thomsen er der brug for en mere ambitiøs ordning, så kommunerne ikke kun får adgang til skatteopgørelser hos de virksomheder, der melder sig selv.

”Vi har en masse brodne kar, som vil gøre alt for ikke at blive afsløret i skattesnyd. Derfor dur det ikke med en frivillig mærkning. Samtidig skal en certificeringsordning tage højde for, at stort set alle virksomheder i dag handler på tværs af landegrænser,” siger Ninna Thomsen.  

Medlemsforslaget lægger derfor op til, at et nyt certificeringsmærke skal anerkendes på europæisk niveau, så mærket kan anvendes i hele EU, hvor udbudsreglerne er gældende.

Etisk investeringspolitik

Ninna Thomsen står endvidere bag et forslag om, at Københavns Kommune skal annullere kontrakter med virksomheder, der bliver dømt for skattesnyd. Forslaget blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation i efteråret 2016.

Herudover har Københavns Kommune i 2016 sagt nej til at investere i tobak og fossile brændstoffer, fordi der skal være sammenhæng mellem kommunens politik og vores investeringer. København har nemlig både en ambition om, at være en grøn by og en røgfri by. Derfor investerer kommunen ikke i sort energi og tobaksindustrien.

Forslaget om et certificeringsmærke tager udgangspunkt i Albertslund Kommunes indledende arbejde sammen med Dansk Standard, som Københavns Kommune med beslutningen i Økonomiudvalget forventes at blive en del af fremadrettet.